Jakarta Kebanjiran

Lingkungan yang bersih Aah….! Nya’ banjir! Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk Ruméh ané kebakaran garé-garé kompor mleduk Ané jadi gemeteran, wara-wiri keserimpet Rumah ané kebanjiran gara-gara got mampet Aa~ti-ati kompor meledug Aa~ti ané jadi dag-dig-dug (heh.. jatuh duduk) Aa~yo-ayo bersihin got Jaa~ngan takut badan blépot Coba enéng jangan ribut, jangan padé kalang kabut Aarrrgh!!……